<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=339551389831603&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yritystoiminnan tehostaminen

Tilitoimiston toistuvien töiden hallinta

[fa icon="calendar"] 29.5.2018 14:21 / by Kalle Raitio

Yrityksien eräs suurimmista haasteista on hallinnoida ja ohjata käytössä olevia työresurssejaan tehokkaasti sekä varmistaa, että kaikki yrityksen työt saadaan varmuudella tehdyksi ja laskutetuksi. Töitä hallinnoidaan usein muistinvaraisesti, erillisten hankalien työexceleiden tai pahimmassa tapauksessa jopa post-it lappujen avulla. 

Kohossa tilitoimiston toistuvien töiden hallinta tapahtuu järjestelmästä löytyvien työmääräysten avulla. Käyttämällä Kohon työmääräyksiä taataan, että yritys voi seurata asiakastöiden edistymistä ja valmistumista, työntekijöiden kuormitusta ja varmistaa, että kaikki yrityksen työt tulevat tehdyksi ja laskutetuksi.

Screen Shot 2018-05-28 at 22.55.58

Kuva: Työmääräyslista

työmääräysraportti

Kuva: Työmääräysraportti

Työmääräyksistä laaditaan Kohoon niin sanottuja pohjia, joiden perusteella järjestelmä muodostaa yksittäiset työrivit. Pohjat laitetaan kertaalleen kuntoon, eikä erillistä esim. jokavuotista pohjien uudelleentekoa enää tämän jälkeen tarvita. Asiakkaita voidaan siirrellä työmääräyspohjasta toiseen kätevän kiinnitysmatriisin avulla. Tämä mahdollistaa erittäin helpon tavan ylläpitää asiakkaiden toiminnasta aiheutuvia  muutoksia.

KUVA: Kiinnitysmatriisi (tekstin viereen)

Tyomaaraysmatriisi

Kuva: Työmämääryksien vastuumatriisi

Lataa taloushallintoalan yleisimmin käytössä olevat työmääräyspohjat

Lataa seurattavat toimenpiteet tästä!

Työntekijän työlistoja voidaan myös siirtää vastaavasti henkilöltä toiselle käyttämällä Kohon henkilövastuumatriisia. Tuuraustilanteissa voidaan myös osa käyttäjälle allokoiduista töistä delegoida kollegalle siirtämällä yksittäisiä tai tietyn ajanjakson töitä käyttäjältä toiselle.Vastuuhenkilömatriisi

Kuva: Työmämääryksien kiinnitysmatriisi

Jaa tyontekijalle

Kuva: työmääräyksen jakaminen työntekijälle

Työmääräysten hyödyt yrityksen johdolle:

 • Tehtyjen, keskeneräisten ja suoritettujen töiden seuranta helpottuu
 • -> Kaikki työt tulevat tehdyksi
 • Henkilöriski pienenee
 • Tehokas ja helppolukuinen raportointi
 • Työ- ja henkilöresursointi helpottuu
 • Muistinvarainen työ voidaan poistaa
 • Työajan suunnittelua ja budjetointia voidaan tehostaa

Työmääräysten hyödyt käyttäjälle:

 • Oma henkilökohtainen työlista
 • Tehtyjen, keskeneräisten ja suoritettujen töiden seuranta helpottuu -> Kaikki työt tulevat tehdyksi
 • Muistinvarainen työ voidaan poistaa
 • Töiden jakaminen tai kollegan tuuraaminen helpottuu

Työmääräykset selkeyttävät toistuvia rutiinitöitä sekä jäsentelevät ja säätelevät henkilöiden työmäärää. Niiden avulla on mahdollista helpottaa ja tehostaa asiantuntijaorganisaation ajankäyttöä sekä työtehtävien priorisointia.

Lue myös blogi tilitoimiston viisi tärkeintä raporttia tästä linkistä.

 

Kiinnostuitko Kohosta? Pyydä ilmainen etädemo tai konsultointi

Tilaa Ilmainen Esittely

 

Topics: Tehtävienhallinta, tehosta laskutusta, Johdon työkalu, Tilitomisto, Työmääräys

Kalle Raitio

Written by Kalle Raitio

Tilaa blogi sähköpostiisi