<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=339551389831603&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yritystoiminnan tehostaminen

Miten Kohon tilitoimistoasiakkaat laskuttavat? Osa 1.

[fa icon="calendar"] 7.5.2018 22:47 / by Mikael Wallstén

Olemme tutkineet miten Kohon tilitoimistoasiakkaat laskuttavat. Koho palvelee yli 200 tilitoimistoa, joten otanta on laaja. Tilitoimistojen laskutuksessa on selkeää, että nykyiseen laskutusmalliin on usein päädytty asiakkaiden toiveesta ja tottumuksesta, sekä ostetun liiketoiminnan vanhoista tavoista. 

Laskutustavan vaikutus laskutuksen määrään

background-blank-business-583847Asiakkaistamme noin 70 % hoitaa laskutuksensa keskitetysti ja noin 30 % yrityksissä kirjanpitäjät laskuttavat omat työnsä. Kokemuksemme mukaan keskitetyllä laskutuksella saadaan noin 20 % enemmän laskutusta verrattuna kirjanpitäjien itsenäisesti hoitamaan laskutukseen nähden.  Ero laskutuksessa aiheutuu siitä, että yleensä kirjanpitäjien itsenäisesti hoitamassa laskutuksessa tapahtuu enemmän negatiivisia pyöristyksiä ja usein kaikkia töitä ei viitsitä tai kehdata laskuttaa.

Tilitoimistojen laskutusperusteet

Myös tilitoimiston laskutusperusteilla on suuria vaikutuksia laskutuksen nopeuteen ja jopa tilitoimiston kannattavuuteen. Tilitoimistoasiakkaidemme laskutusperusteet jakautuvat seuraavasti:

  1. 65% toimistoista laskuttaa tuntiperusteisesti
  2. 25% toimistoista laskuttaa vienti- ja tositeperusteisesti
  3. 10% toimistoista käyttävät sopimuslaskutusta

Lisäksi lähes jokaisessa toimistossa laskutusperusteita on sekoitettu niin, että yhden asiakkaan laskutus muodostuu sopimushinnasta, tunneista ja vienneistä. Olemme käyneet perusteellisesti läpi eri laskutustapojen hyviä ja huonoja puolia toimintaansa paraikaa kehittävien tilitoimistojen kanssa ja laatineet yhteenvedon tilitoimistojen käytössäolevien laskutusperusteiden hyödyistä ja heikkouksista

Tuntilaskutus

Tuntilaskutuksen helppous on laskutus todellisen ajankäytön mukaan. Tuntihintoja kannattaa erottaa eri luokkiin, jotta vaativista töistä saadaan parempi korvaus. Tuntilaskutuksen huonoja puolia ovat työntekijöiden nopeuserot. Nopea ja hyvä kirjanpitäjä on asiakkaalle halvempi ja vastaavasti hidas kirjanpitäjä on asiakkaalle kalliimpi. Suurin heikkous tuntilaskutuksessa on se, että tilitoimisto ei voi lisätä myyntiä tehostamalla toimintatapoja ellei se valehtele asiakkaalle. 

Tosite- tai vientiveloitus

Tosite- ja vientiveloitus on selkeä ja helppo määrittää, mutta ei ole kuitenkaan vakioitu käsite. Eri järjestelmien välillä tosite tai vienti voi luoda eri määrän tapahtumia. Vientiveloituksen rinnalla on hyvä pitää myös jonkin muu veloitustapa. Huomioitavaa vientiveloituksessa on, että sähköisillä nykyjärjestelmillä asiakas tekee myös itse vientejä.

Kiinteä laskutus tai sopimuslaskutus

Sopimuslaskutus on nopeasti yleistyvä, yksinkertainen laskutustapa. Sopimuslaskutus mahdollistaa tarkan budjetoinnin ja helpottaa kassavirran hallintaa. Hinta kannatta erotella kirjanpidolle, ostoreskontralle, tilinpäätökselle ja veroilmoitukselle. On tärkeä määritellä mitä sopimushinta sisältää ja veloittaa sopimuksen ulkopuoliset työt tuntiperusteisesti. Sopimushinta kannustaa tilitoimistoa tehostamaan toimintaansa.

Lataa ilmainen Kohon hinnoitteluopas, josta selviää enemmän hinnoittelusta ja laskutuksesta:

Lataa ilmainen Hinnoitteluopas tästä!

Kun tilitoimisto ryhtyy tehostamaan toimintaansa toiminnanohjausjärjestelmän avulla, saatetaan kohdata haasteita vanhojen toimintatapojen automatisoinnissa tai niiden siirtämisessä toiminnanohjausjärjestelmään. Aikaisemman toimintamallin mukaan on saatettu tehdä muokkauksia ja lisäyksiä lähetettäviin laskuihin, mutta automatisoinnin jälkeen kynnys laskujen käsin muokkaamiseen yleensä nousee huomattavasti. Tuotteistamalla palvelut tehostetaan niin myyntiä kuin laskutuksen prosesseja.

Tutkimuksemme mukaan laskutus tehostuu jopa 87 % käyttämällä Kohoa verrattuna perinteiseen Excel ja taloudenhallintajärjestelmä -yhdistelmään. Lue blogi millä tavalla Koho tehostaa 87%  laskutusta tästä linkistä.

Kiinnostuitko? Pyydä ilmainen konsultointi tai etädemo!

Tilaa ilmainen Koho-esittely

 

 

Topics: tehosta laskutusta, laskutus, Johdon työkalu, Tilitomisto

Tilaa blogi sähköpostiisi