<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=339551389831603&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yritystoiminnan tehostaminen

Koho tilitomistojen viisi tärkeintä raporttia

[fa icon="calendar"] 12.4.2018 13:29 / by Kalle Raitio

Tilitoimiston TOP 5 raportit Kohossa

Tilitoimiston raportointiYrityksen yksi tärkeimmistä voimavaroista liiketoiminnan kehityksessä on luotettava ja reaaliaikainen raportointi, joka kertoo yritysjohdolle oikeat asiat liiketoiminnan ohjaamiseen sekä päätöksentekoon liittyen. Relevanttien tietojen saaminen helppolukuisiin ja ymmärrettäviin raportteihin ei kuitenkaan aina ole itsestään selvää, vaan tietoja kerätään useiden henkilöiden toimesta ja yhdistellään manuaalisesti, jolloin aikaa kuluu yrityksissä huomattavia määriä hukkaan.

Koho-toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa yrityksen tärkeimmät raportoinnin näkymät helposti saatavassa ja ymmärrettävässä muodossa yhdestä paikasta. Yrityksen johto voi muutamaa nappia painamalla päästä käsiksi oman yrityksensä tärkeimpiin raportteihin tai jopa automatisoida niiden lähetyksen omaan sähköpostiinsa haluttuna päivänä. Tällä tavoin Koho vapauttaa aiemmin raportointiin kuluneen ajan laskutettavan työn tekemiseen.

Lue lisää raporteista verkkosivuiltamme tästä linkistä.

Tilitoimiston TOP 5 raporttia

1. Asiakaslaskutus (Kokonaislaskutus, Asiakaskannattavuus, katteet)
Koho toiminnanohjaus pitää huolen siitä, että yrityksen johto näkee suoraan, mitkä tilitoimiston asiakkaista ovat kannattavia ja mitkä taas kuluttavat työntekijöiden aikaa liikaa suhteessa saataviin euroihin. Asiakaskannattavuus tarjoaa muun muassa näkymää ja työkaluja hinnastomuutoksiin sekä sopimuslaskutusneuvotteluihin.


2. Henkilölaskutus (Eurot, katteet, henkilökannattavuus, provisiot)
Henkilölaskutusraportin avulla yritysjohto pääsee näkemään työntekijöiden kannattavuuksia sekä tarkastelemaan työntekijäkohtaisia tuntikatteita. Monissa yrityksissä työntekijöiden provisiopalkkaus johdetaan toteutuneen henkilölaskutuksen ja/tai henkilölaskutuksen katteen perusteella.

 

3. Kirjattujen tuntien seuranta (tuntilaskutettava-/ei tuntilaskutettava- ja yrityksen sisäinen työ) -> Mihin työaika kuluu

Monen yrityksen toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden kasvattaminen lähtee liikkeelle siitä, että tiedetään, minne yrityksen ja sen työntekijöiden työaika kuluu. Tulosten perusteella voidaan päästä kiinni tehokkaisiin työmalleihin ja näin ollen yhdenmukaistaa yrityksen työprosesseja ja siten kannattavuutta.


4. Työajanseuranta (liukumat, vuosilomat, sairauslomat jne.)
Koho-toiminnanohjaus pitää sisällään myös työsuojeluviranomaisten vaatiman työajanseurannan raportoinnin. Järjestelmässä voidaan seurata niin työntekijöiden päivittäistä työaikaa, sairauslomia ja muita yritykselle tärkeitä työaikaan liittyviä käsitteitä, kuten koulutuksia jne. Lisäksi Koho toiminnanohjauksen avulla voidaan hoitaa työntekijöiden vuosilomien seuranta sekä vuosilomien anomis- ja hyväksymisprosesseja.


5. Työmääräysresursointi ja henkilökuormitus
Henkilökuormitusta voidaan seurata sekä suunnitellut että toteutuneen kuormituksen osalta , jolloin yritysjohto pääsee selkeästi näkemään pääsevätkö työntekijät heille asetettuihin tavoitteisiin. Työkuormitusta hyödyntämällä saadaan myös selkeä näkymä eri työntekijöille kohdistuvista töistä suhteessa ajanjakson käytettävissä olevaan kokonaistuntimäärään.

Työmääräysresursointi antaa yritysjohdolle mahdollisuuden määrittää ja seurata asiakaskohtaisia työkokonaisuuksia ja niiden suorittamiseen allokoituja työaikatavoitteita. Raportoinnissa saadaan selkeä kuva siitä, miten esimerkiksi eri asiakkaiden kuukausittaiset työt saadaan valmiiksi suhteessa asetettuun tuntibudjettiin nähden.

Tilaa ilmainen Koho-esittely

Lue myös blogi tilitoimiston hinnoitteluopas tästä linkistä.

 

Topics: Raportointi, Johdon työkalu, Tilitomisto

Kalle Raitio

Written by Kalle Raitio

Tilaa blogi sähköpostiisi