<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=339551389831603&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yritystoiminnan tehostaminen

Koho on kilpailijaan nähden tehokkaampi toiminnanohjausjärjestelmä

[fa icon="calendar"] 22.3.2018 10:31 / by Mikael Wallstén

Screen Shot 2018-03-22 at 10.08.41.png

 

Toiminnanohjausjärjestelmän valinta on yksi yrityksen merkittävimmistä ja haasteellisimmista tehtävistä. Tarjolla on monia vaihtoehtoja, jotka kaikki näyttävät päälle päin lähes vastaavilta tuotteilta. Toiminnanohjausjärjestelmien erot nousevat esiin vasta käyttövaiheessa ja erot järjestelmien välillä ovat huimia. Tämän vuoksi valinnalla yrityksen tulevasta toiminnanohjausjärjestelmästä on todellakin väliä.

Saimme tilaisuuden päästä vertailemaan asiakkaamme Koho-pilotoinnissa Koho toiminnanohjausta sekä Suomen toiseksi suurinta tilitoimistoiden käyttämää toiminnanohjausjärjestelmää keskenään. Pilottiasiakkaan henkilöstö jaettiin ryhmiin, joista toiset käyttivät samoihin töihin Kohoa ja toiset tekivät työnsä jo entuudestaan tutulla ja olemassa olevalla toiminnanohjausjärjestelmällä. Tulokset olivat jopa omasta mielestämme uskomattomia. Vertailussa saimme selville muun muassa, että Kohon automatisoidut ja suoraviivaiset laskutusprosessit olivat merkittävästi kilpailijaa nopeammat. Ajansäästöä laskutuksessa saavutettiin 46%.  Lisätietoa Kohon ominaisuuksista tästä linkistä.

Ero laskutuksessa

Syyt ajansäästöön ovat selkeästi optimoidut säännönmukaiset automaatiot ja massatyökalut. Valmiit laskutusrivit muodostuvat ennaltamääritettyjen ja asiakaskohtaisten sääntöjen mukaan, jotka voidaan sellaisenaan laskuttaa eteenpäin asiakkaalta. Kohossa voidaan optimoida työnkulkua asiakkaan tarpeen mukaan ja jättää tarvittaessa pois turhia hyväksymisvaiheita. Riippuen käytössä olevasta taloudenhallintajärjestelmästä, laskutusta voidaan automatisoida laskusiirtoon asti.

Tuntikirjaajan ajansäästö

Tuntikirjaajan toiminnanohjauksen käyttö nopeutui huimasti yhden työpäivän verran kuukaudessa. Optimoitujen näkymien ja työnkulun avulla aikaa ei kulu siirtymiseen paikasta toiseen tai tiedon etsimiseen. Kohon etu on myös, että ohjelmisto keskittyy tilitoimiston tärkeimpien tehtävien ja rutiinien hallintaan, eikä yritä ratkaista tilitoimiston kaikkia haasteita yhdellä ohjelmistolla. Tämä oli erinomainen tulos jo entuudestaan tuttua järjestelmää vastaan verrattaessa.

Toiminnanohjausjärjestelmien erot

Asiantuntijayrityksille suunnatuissa toiminnanohjausjärjestelmissä on suuria eroja. Erot muodostuvat karkeasti järjestelmän iästä, ohjelmistokielestä ja fokuksesta palvelun laajuudessa. Koho on asiantuntijayrityksille suunnatuista Suomalaisista toiminnanohjausjärjestelmistä poikkeuksellinen, koska se keskittyy yrityksen työnkulun nopeuttamiseen ja integroituu muihin järjestelmiin, jotka mahdollistavat toiminnot, joita Kohossa ei ole. Tällä tavalla Kohon käytettävyys pysyy erittäin nopeana ja aikaa säästyy, kun järjestelmässä ei ole ylimääräisiä toimintoja. Kohon taustalla käytetty Ruby on Rails ohjelmistokieli mahdollistaa nopean kehityksen ja asiakaskohtaisten näkymien luomisen. Asiakaskohtaisilla näkymillä voidaan tehostaa ja helpottaa yrityksen Kohon käyttöä, kun näkyvillä ei ole ylimääräisiä nappeja ja välilehtiä, joita he eivät tarvitse. Käyttäminen pysyy helppona ja yksinkertaisena. Tarvittaessa piilotettuja näkymiä voidaan tuoda uudestaan näkyviin tai toisin päin piilottaa näkyvistä, jos jokin ominaisuus tuntuu käytössä ylimääräiseltä.

Koho toiminnanohjaus on tilitoimistoille kehitetty kevyt ja helppo toiminnanohjaus, joka pitää huolen tilitoimiston tärkeimmistä rutiineista. Kohon avulla tilitoimisto tehostaa työajanseurantaa, tuntikirjausta, toistuvien töiden hallintaa, laskutusta ja raportointia.

Lue myös blogista kuinka paljon voit tehostaa Excel laskutusta Kohon avulla tästä linkistä

Tilaa ilmainen Koho-esittely

Tilaa uutiskirje sivun oikeasta yläreunasta.

Topics: Toiminnanohjaus, Tilitoimistot

Tilaa blogi sähköpostiisi